Přejete si sestavit individuální nabídku na míru?
9 denní

S Harry Potterem do Bradavic


15 590,- Kč
Londýn, York, Stirling, Highlands, Trossachs, Edinburgh, Amsterdam

Popis zájezdu

1.den:

Odjezd z České republiky přes SRN a Belgii do Francie, nocleh na hotelu F1.

2.den:

Brzy ráno plavba trajektem do Velké Británie. Dopoledne přejezd lodí do historické části Londýna City of Westminster a pěší procházka s průvodcem (Westminster Abbey, Parlamet, Buckingham Palace, Trafalgar Sq., Piccadilly Circus, Leicester Sq., Downing Street….).  Odpoledne návštva nástupiště 9 ¾ na Kongs Cross (alternativně přejezd soukromým autobusem do filmových studií Warner Bros, kde po deset let vznikala slavná pohádková sága o malém čarodějovi Harry Potterovi). Noční přejezd do Skotska

3.den:

Ráno přejezd do Edinburghu, pěší prohlídka historického centra s průvodcem (Holyrood Palace, Royal Mile, Edinburgh Castle, Dynamic Earth, Princess Street…). Odpoledne osobní volno. Večer ubytování v rodinách ve Stirlingu či okolí.

4.den:

Dopoledne prohlídka historického města Stirling, možnost návštěvy Stirling Castle nebo osobní volno určené k nákupům. Odpoledne přejezd do NP Trossachs, o jehož krásách básnil už Sir Walter Scott. Prohídka malební vesničky Callander a projížďka historickým parníkem po jezeře Loch Katrine. Večer návrat na ubytování.

5.den:

Brzy ráno přejezd do Fort William a zastávka u Glenfinnan Viaduct, přes který mířil Harry Potter do školy v Bradavicích. Opoledne průjezd nechvalně proslulým údolím Glencoe (fotopauzy). Večer návrat na ubytování ve Stirlingu.

6.den:

Dopoledne přejezd do Anglie. Ráno zastávka na překrásné pláži Bamburgh Beach. Cestou návštěva Alnwick Castle (škola v Bradavicích) a historického města York. Pěší prohlídka s průvodcem. Večer ubytování na hotelu v Leeds.

7.den:

Po snídani odjezd na trajekt do Amsterdamu. cestou zastávka v přímořském městečku Whitby a v Goathlandu, kde místní nádraží sloužilo jako nádraží v Bradavicích.  Ubytování v kajutách.

8.den:

8.den – 9.den: Dopoledne prohlídka Amsterdamu (Dam, Damrak, Královský Palác, květinový trh, Bekynáž…) a plavba lodí po slavných grachtech. Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách nebo brzkých ranních hodinách (platí pro školy z Moravy).

Cena zahrnuje:

1x trajekt nebo Eurotunel přes kanál La Manche

  • 1x trajekt Newcastle - Amsterdam s ubytováním ve 4-lůžkových kajutách
  • 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí
  • 2x ubytování v hotelu se snídaní
  • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno zájezdu
  • pojištění CK proti úpadku
  • na každých 13 plně platících 1 místo zdarma pro pedagoga
  • bezplatné přistavení autobusu (minimálně 13 účastníků)
  • dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
  • služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání inof materiálů


Cena nezahrnuje:

  • MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Máte zájem?
footer relief

© 2023 CKRoyal™. Všechna práva vyhrazena.
created by Trilogic, s.r.o.

×