Přejete si sestavit individuální nabídku na míru?

FAQ

Jak se žije v britských hostitelských rodinách?

Každá rodina má tak jako v Česku jinou životní úroveň. Tato forma přivýdělku je ve Velké Británii velmi rozšířená. Členové rodin mají většinou své zaměstnání a po odchodu studentů jdou do práce. Na hostitelské rodiny jsou kladeny vysoké nároky, které musí ve všech bodech splňovat. Ve stylu života studenti určitě uvidí mírné odlišnosti. Nicméně rodiny jsou přátelské a pohostinné, se slušným vystupováním. Totéž se očekává i od studentů.

Kolik studentů je ubytováno v jedné hostitelské rodině?

Záleží na kapacitách v jednotlivých oblastech VB. Povětšinou jsou studenti ubytovaní ve 2-3 lůžkových pokojích s oddělenou koupelnou a WC.

Může se stát, že jsou studenti s rodinami nespokojeni a naopak rodiny nespokojené se studenty?

Ve velmi výjimečných případech se může stát, že student si s danou hostitelskou rodinou zkrátka neporozumí. Životní úroveň britských rodin je stejná jako v České republice, někdy o trochu horší. Samozřejmě u večeře by měla rodina projevit zájem o komunikaci se studenty, ale nečekejte, že si s Vámi budou povídat do půlnoci. Všeobecně řečeno, v britských rodinách je slušnost samozřejmostí. Problém nastává ve chvíli, kdy se student chová neslušně, kouří na pokoji, vodí si na pokoj návštěvy, je hlučný, mluví sprostě apod.

Co s sebou nevozit do Velké Británie?

Určitě s sebou nevozte zbraně, nože, ostré předměty, vše co je nelegální na území ČR. Dívky by také měly doma zanechat pepřové spreje, jejichž držení je ve Velké Británii ilegální. Tyto věci nejenom, že Vám budou zabaveny již při vstupu na britské území, ale může se stát, že jejich držení bude řešeno přímo na policii.

Potřebuji do Británie adaptér?

Ano. Jelikož mají Britové odlišný typ elektrických zásuvek, doporučujeme si s sebou vzít adaptér. Je možné ho zakoupit ještě na trajektu nebo v suvenýr shopech. Jeho cena se pohybuje okolo 5 liber.

Co Vás v hostitelských rodinách může překvapit?

Je potřeba si uvědomit, že přijíždíte do cizí země, kde životní styl je poněkud odlišný od toho našeho. V českých rodinách se dbá často na úklid, což se o Angličanech většinou říci nedá. Může Vás překvapit i velikost pokojů. Jsou často malé, ale není to tím, že by Vás rodina ubytovávala v komorách, ale je to tím, že pro Angličana je velikost pokoje normální. Oni takhle prostě žijí a bydlí. Sesečením trávy si rovněž nedělají starosti a dvorek většinou celý raději vybetonují. Domy mají většinou 2-3 podlaží a v každém podlaží se nachází 3-4 malé místnůstky. V koupelně Vás asi zarazí oddělená baterie u umyvadla na teplou a na studenou vodu. S tímto se setkáte pouze ve Velké Británii. Pouštění sprchy bývá občas také pro studenty oříšek, ale vše Vám bude vysvětleno při ubytování. Nemusíte mít starost. Fáma o tom, že Angličané a Američané se doma nepřezouvají a chodí v po bytě v botách není tak zcela pravdivá. Před vstupem do domu projevte alespoň snahu se zout. Rodina většinou řekne, že je to v pořádku, a abyste se nezouvali.

Jakými pravidly se řídí studenti ve škole?

V první řadě vycházíme z pravidel slušného chování. Nesmí se chovat neslušně, mluvit sprostě, vyrušovat, chodit při hodině apod. jako při vyučovacích hodinách v České republice. Dále pak je velmi nevhodné mluvit při hodinách česky. Je to velmi nezdvořilé vůči lektorům, kteří jim nerozumí!

Co když ztratím cestovní pas?

Pokud k takové situaci dojde, nepropadejte zbytečné panice. Vše nahlaste buď průvodci zájezdu nebo Vašemu pedagogovi. Při cestě z Británie se pasy většinou už nekontrolují, nicméně doporučujeme pořídit si pro všechny případy kopii zadní strany pasu.

Jakým způsobem probíhá výuka?

Výuka probíhá výhradně britskými lektory s akreditací pro výuku angličtiny. První den proběhne rozdělení do skupin podle úrovně jazykových znalostí. Někdy se stane, že škola chce mít již studenty do skupin rozdělené, to udělá kantor ještě před příjezdem do VB. Každá vyučovací hodina trvá cca 45 minut a poté následuje 5 – 10 minutová přestávka. Od lektorů dostanou studenti studijní materiály. Psací potřeby, sešit a slovník si přinese každý student své.

Dostaneme kontakt na hostitelské rodiny?

Kontakty na rodiny CK obdrží zpravidla týden před plánovaným odjezdem, někdy i déle. Poté jej ihned odesíláme pedagogům. Jelikož ale občas dochází ke změnám v hostitelských rodinách (onemocnění či jiné závažné důvody), může se i den před příjezdem skupiny změnit hostitelská rodina.

Můžeme telefonovat do hostitelské rodiny a kdy?

V první řadě si je potřeba uvědomit, že obliba pevných telefonních linek prudce klesá jako v České republice a rodiny často doma telefon ani nemají. V tomto případě je ideální řešit komunikaci rodičů se studenty přes mobilní telefon. Pokud by se přece jen stalo, že rodina telefon má a je ochotna Vám ho zapůjčit, pak nejvhodnější doba pro telefonování je 21:30 – 22:00. V té době je v Británii o 1 hodinu méně. Děti už jsou zpravidla zpět v rodinách a po večeři. Pro volání do Británie je potřeba vytočit nejdříve předvolbu 0044, poté kód města a nakonec samostatné telefonní číslo.

Mohou studenti po večeři ven?

Nesmí. Je to z důvodu bezpečnosti. Hostitelská rodina přebírá při převzetí za studenta plnou zodpovědnost až do doby návratu druhého dne. Zákaz neplatí pro studenty starší 18ti let a pro studenty podepsanou žádostí od rodičů. Vždy je ale finální rozhodnutí na hostitelské rodině.

Musíme mít s sebou přezůvky?

To záleží na každém z Vás. V britských rodinách většinou není zvykem se přezouvat, ale pro osobní pohodlí doporučujeme vzít si přezůvky s sebou.

Jak je to se stravou v ubytovnách typu Formule1?

V hotelech typu F1 je k dispozici pouze snídaně. Tu mají naši studenti vždy zajištěnou. Většinou toast, housky, máslo, džem, nutela, džus, čaj, káva.

Jaké jsou hostitelské rodiny?

Složení britských rodin bývá obvykle velni pestré. Můžete se dostat k mladým manželům s malými dětmi, ke střední generaci, kterým už děti odrostly a jim se uvolnily pokoje, ale i ke starším manželským párům, či osamělým dámám, které zahraniční studenty ubytovávají proto, aby nebyly samy a měly společnost. Británie je stát multikulturní, a proto je třeba počítat i s tím, že se dostanete třeba k lidem odlišné barvy pleti či jiného náboženského vyznání. Tyto skutečnosti nemůže CK v žádném případě ovlivnit.

Jak se zachovat když má student hlad?

Je dobré nestydět se říct o větší porce jídla. Rodiny nemohou odhadnout vždy přesně, kolik toho dotyčný sní. V naprosté většině případů mu bude bezeslova vyhověno. Pokud by se ale tak nestalo, musí tuto skutečnost nahlásit průvodci zájezdu a ten se pokusí o nápravu. Je nutné rozlišovat skutečnost, kdy student má opravdu hlad a kdy studentovi pouze nechutná odlišné jídlo, než na které je zvyklý. Uvědomme si, že jsme v cizí zemi s některá jídla pro Angličany běžná, nám nemusí chutnat.

Jak vypadá stravování v hostitelských rodinách?

Vždy je v rodinách poskytovaná plná penze. Tzn. snídaně, oběd ve formě balíčku a teplá večeře. Strava začíná večeří, při příjezdu do rodiny a končí snídaní a předáním posledního obědového balíčku. Snídaně: toast, máslo, marmeláda, džus, cornflakes, mléko, čaj, káva. Obědová balíček: Sendvič, brambůrky, pitíčko, sušenka apod. Večeře: zpravidla teplá, maso a příloha, pizza, salát, dezert apod. Obědový balíček může být různě veliký. Není stanoveno, kolik toho má student dostat. Pokud by měl přes den hlad, určitě bude mít možnost si jídlo dokoupit.

Jak by se měl student zachovat, pokud není spokojen s hostitelskou rodinou?

Je dobré se nejdříve pokusit vše vyřešit sám a na místě. Často stává např. u chlapců, že na jejich poměry dostanou méně jídla, než jsou zvyklí. V tomto případě stačí slušně poprosit rodinu a bude jim vyhověno. Pokud by se v rodině vyskytl nějaký větší problém, student zavolá našemu průvodci, ten se spojí s organizátorem, zajedou do rodiny a pokusí se problém vyřešit. Pokud by byl problém neřešitelný, je možné studenta přestěhovat.

A jak je to s dárky pro rodiny? Mámě nějaký s sebou přivézt?

Není to potřeba ani pravidlem. Pokud budete chtít rodinu potěšit, samozřejmě dárek přivézt můžete. Od studentů se nedoporučuje vozit alkoholické nápoje. Většinou pokud chcete vzít s sebou dárek, jedná se o maličkost v podobě čokolád, sušenek, hrnečků apod. Je vhodné s sebou vzít třeba něco z Vašeho regionu, to co je pro něj typické.

Je potřeba si vzít na cestu do Anglie s sebou Eura?

Jelikož cestou do Velké Británie budete projíždět Německem, Francii, Belgii a někdy i Holandskem, je dobré mít u sebe alespoň 5 euro. Toalety v Německu jsou zpoplatněny 0,75 Eur. Za kupon, který dostanete při vstupu na toalety Vám bude odečteno 50 centů za případný nákup na benzinové stanici.

Pokud dojde k úrazu, co dál?

Pokud cestujete s naší cestovní kanceláří, znamená to, že máte komplexní cestovní pojištění. Toto pojištění samozřejmě zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pokud se jedná o akutní případ (autonehoda atd.), studentům bude neprodleně poskytnuta zdravotnická pomoc za jakékoliv situace v důsledku úmluvy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím. Pokud se bude jednat o nemoc, je potřeba zavolat asistenční službu a ta dotyčnému poradí, do jaké nemocnice zajít. Kartičku cestovního pojištění dostane každý účastník zájezdu během cesty do Velké Británie. Je za potřebí dbát na to, aby účastník, který se cítí nemocný neprodleně tuto skutečnost nahlásil pedagogovi nebo průvodci zájezdu, abyby nedošlo k nakažení dalších osob v autobuse.

Jaké oblečení si s sebou vzít do Velké Británie?

Počasí v Anglii se vyznačuje hlavně svou proměnlivostí. Je známo, že v Anglii hodně prší. Tato skutečnost je mírně nadhodnocena, ale přesto se zde srážky vyskytují o něco více než v Čechách. Je dobré s sebou mít nepromokavé oblečení a 2 páry bot.

Jaké minimální znalosti a zkušenosti musí student splňovat pro pobyt v Anglii?

Student by měl být schopen říct v angličtině své hostitelské rodině, že má např. málo jídla, nebo ho něco bolí a měl by také se umět ohlásit policistovi nebo jiné osobě, v případě že se ztratí. Student by měl být schopný absolvovat skupinovou přepravu metrem - držet se kolektivu. V tomto případě je zvlášť nutná zvýšená pozornost a držení se kolektivu pospolu. Také by měl umět dojít alespoň 1 km podle mapy, nebo být schopen se dorozumět a optat se jak se kam dostane. Měl by si umět samostatně např. připravit čaj a také by měl být psychicky vyrovnán s tím, že bude cca 1 týden bez rodičů. Zároveň by měl být schopen se zeptat rodiny na nejasnosti (jak pustit televizi, jak se pustí sprcha apod.). Pokud student odmítne např. v rodině dezert, nebude mu již další večeři nabídnut. Angličané zásadně nepřemlouvají.

Kdo bude platit úmyslné či neúmyslné poškození věci v autobuse či hostitelské rodině?

Proti neúmyslnému poškození věci třetí osobě, jsou všichni účastníci zájezdu cestovní kanceláře Royal pojištěni. Pokud toto poškození bude úmyslné, student zaplatí plnou částku za poškozenou věc, kterou mu vyměří autobusový dopravce nebo hostitelská rodina.

Jede s námi průvodce, a co je jeho povinností?

Ano, u 99 procentech zájezdů je přítomen průvodce. Někdy se stane, že si škola nepřeje našeho průvodce a zájezd si provádí některý z pedagogů. Průvodce podává výklad o památkách a pamětihodnostech. Řeší připomínky studentů. V žádném případě nedohlíží na studenty.

Jak je to s jídlem při cestě zpět do ČR?

Stravu na cestu domů si mají studenti možnost zakoupit v supermarketu. Většinou v Londýně. Tam seženou všechny potraviny, které znají tady z Čech a často i další pochoutky, které u nás nenajdou. Pokud zpáteční cestu pojedou trajektem, můžou se najíst tam. Pokud nazpět pojedou Eurotunnelem, řeší se strava zastavením na benzinových stanicích. Dále pak si mohou zakoupit např. sušenky v autobuse od řidičů. Škola si může před odjezdem na zájezd požádat, aby před cestou do České republiky řidiči uvařili instantní párky.

Stačí mi pro pobyt v UK Eura a stačí mi když si je vyměním až na místě?

Eura rozhodně nestačí. Z důvodu příznivějšího kurzu české koruny vůči Euru, než britské libry vůči Euru, důrazně doporučujeme libry směnit již před odjezdem v České republice.

Kde probíhá výuka angličtiny?

Vždy to jsou renomované jazykové školy nebo agentury. Většina z nich má schválení britskou radou a mají požadovanou akreditaci. Na konci kurzu obdrží všichni účastníci certifikát o absolvování kurzu.

Jakým způsobem se platí zájezd?

Zpravidla organizátor zájezdu (pedagog) vybere první splátku za zájezd (50 procent) a odešle na účet cestovní kanceláře Royal. Každý účastník pak doplácí zbytek peněz samostatně na účet CK. Samozřejmě je možné, aby organizátor vybral i druhou splátku zájezdu. Záleží jen na domluvě školy a CK. Platit můžete v hotovosti v kanceláři CK nebo bankovním převodem nebo složenkou.

Jak si roztřídit věci do zavazadel?

Určitě je vhodné rozdělit zavazadla na menší a větší. To větší se zpravidla nechává v kufru autobusu a příruční si berete s sebou na palubu. Vezměte si s sebou do příručního zavazadla osobní věci, hygienické potřeby a cennosti. Každé zavazadlo prosím označte cedulkou se jménem a adresou pro případ ztráty. Zavazadla v zavazadlovém prostoru autobusu nejsou nijak pojištěna.

Brexit a cestování do Británie po 29.3.2019

Toto je oficiální stanovisko MZVČR

Pokud Velká Británie odejde z EU bez dohody, nezačnou platit ujednání obsažená ve výstupové dohodě s EU. Místo toho bude Británie usilovat o brzké schválení vlastního zákona zamezujícícho volný pohyb občanů EU. Občanům EU však bude až do konce roku 2020 (tedy do 31.12.2020) umožněn speciální režim vstupu a pobytu na území Velké Británie.

Turisté ze zemí EU budou moci přijet do země na krátkodobý pobyt, který nesmí překročit dobu 3 měsíců od data příjezdu. Ke krátkodobému pobytu nebude nutné vyřizovat si žádná nutná povolení. Občané EU nebudou na krátkodobý pobyt v Británii potřebovat víza. Během přechodného období, tedy od 30.3.2019 do 31.12.2020, budou občané EU moci do Británie přicestovat na platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
footer relief

© 2023 CKRoyal™. Všechna práva vyhrazena.
created by Trilogic, s.r.o.

×