Přejete si sestavit individuální nabídku na míru?
8 denní

Wales Grand Tour


15 190,- Kč
Stonehenge, Pembroke, Cardiff, Tinern Abbey, Snowdonia

Popis zájezdu

1.den:

Brzy ráno odjezd z ČR přes SRN a Belgii do severní Francie, ubytování v hotelu.

2.den:

Ráno plavba přes La Manche do Británie a návštěva městečka Brookwood, kde se nachází hřbitov s památníkem čs. letců, účastníků bojů II. světové války. Poté návštěva města Bristol. Po cestě do Walesu krátká zastávka u hradu Chepstow. Večer ubytování v host. rodinách v jižním Walesu.

3.den:

Dopoledne výlet na Rhossili Bay (5km dlouhou písečnou pláž) a procházka po Worms Head. Odpoledne bude patřit malebnému městečku Caerphilly se středověkým hradem. Večer návrat na ubytování.

4.den:

Dopoledne návštěva slavného muzea Big Pit National Museum, které připomíná slavnou waleskou hornickou minulost a kde si každý návštěvník může vyzkoušet, jaký byl život horníků v 19.století. Odpoledne návštěva hlavního města Walesu, Cardiffu. Prohlídka pohádkového hradu, jehož komnaty jsou inspirovány příběhy Tisíce a jedné noci, poté návštěva fotbalového a ragbyového svatostánku Princiality Stadium. Večer návrat na ubytování.

5.den:

Po snídani přejezd na sever. Cestou zastávka v Tintern Abbey, romantickém místě oblíbeném W. Turnerem. Poté zastávka v městečku Monmouth, rodišti Jindřicha V. a Charlese Rollse. Odpoledne návštěva hradu Ruddlan a nejmenší katedrály ve Velké Británii St Asaph. Večer ubytování v hostitelských rodinách v severním Walesu.

6.den:

Celodenní výlet po krásách Walesu, návštěva slavného hradu Caernarfon a vesničky s nejdelším názvem na světě. Odpoledne průjezd NP Snowdonia a výlet na Holy Island, zastávka u přírodní rezervace South Stack a návštěva malebného lázeňského města Llandudno. Večer návrat na ubytování

7.den:

Ranní přejezd do Londýna. Celodenní prohlídka hlavního města Velké Británie (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus,...), návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hemley´s. Odpoledne procházka po  Hyde Parku (místo odpoledního programu lze navštívit Madame Tussaud´s). V podvečer projížďka na London Eye. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.

8.den:

Návrat do České republiky v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

•dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, Video)

•1x ubytování na hotelu F1 v severní Francii se snídaní

•2x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche

• 5x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)

•komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna

•pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

•na 13 účastníků 1 místo zdarma pro pedagogický dozor

•bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)

•dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou

•služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů


Cena nezahrnuje:

  • MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Máte zájem?
footer relief

© 2023 CKRoyal™. Všechna práva vyhrazena.
created by Trilogic, s.r.o.

×