Přejete si sestavit individuální nabídku na míru?
7 denní

York a Lake District


12 290,- Kč
Amsterdam, York, Lake District, Londýn

Popis zájezdu

1.den:

Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.den:

Dopoledne procházka Amsterdamem (Dam, Damrak, Královský palác, Bekynáž, Květinový trh, Oude Kirk….), poté projížďka lodí slavnými amsterdamskými grachty (komentovaná prohlídka). Odpoledne nalodění na trajekt do Anglie a ubytování v kajutách

3.den:

Dopoledne připlutí do Anglie a zastávka u Hadrian´s Wall, zdi, která po 300 let tvořila severní hranici Římské říše. Odpoledne prohlídka Durhamu, malebného města, které se pyšní skvostnou katedrálou. Večer ubytování v hostitelských rodinách v Yorku.

4.den:

Celodenní výlet do Lake District. Dopoledne zastávka u Castlerigg Stone Circle a poté návštěva městěčka Keswick, kde se nachází jedno z nejkrásnějších anglických jezer Derwenwater, projížďka lodí . Večer návrat na ubytování.

5.den:

Dopoledne výlet do oblasti Howardian Hills a návštěva jednoho z nejkrásnějších zámků Anglie, Castle Howard. Odpoledne návrat do Yorku, které kdysi bývalo hlavním městem Severu. Navštívíme Yorkminster, což je gotická katedrála proslavená středověkými vitrážemi. Po prohlídce se projdeme historickým centrem s úzkými uličkami včetně slavné The Shambles. Večer návrat na ubytování.

6.den:

Celodenní prohlídka Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Covent Garden), návštěva nejslavnějšího hračkářství The Hamley´s. Odpoledne procházka po Oxford Street k Hyde Parku (místo odpoledního programu lze navštívit Madame Tussaud´s či muzeum optických klamů Belive It or Not). V podvečer projížďka na London Eye. Ve večerních hodinách odjezd zpět do České republiky.

7.den:

Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

 • dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, kávovar, lednička, bufet, WC, DVD)
 • 1x trajekt Amsterdam - Newcastle s ubytováním v kajutách
 • 1x trajekt nebo Eurotunel (v kompetenci CK) přes kanál La Manche
 • 3x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd ve formě balíčků)
 • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna
 • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • na 13 účastníků 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
 • bezplatné přistavení autobusu (min. 13 účastníků)
 • dopravu účastníků do místa setkání s hostitelskou rodinou
 • služby průvodce po celou dobu zájezdu a dodání informačních materiálů


Cena nezahrnuje:

 • MHD a vstupy do navštívených objektů a atrakcí
Máte zájem?
footer relief

© 2023 CKRoyal™. Všechna práva vyhrazena.
created by Trilogic, s.r.o.

×